Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Thánh Lễ An Táng

 Đây là phần quan trọng phải có trong sách Nghi Lễ An Táng.

A. TIẾP ĐÓN QUAN TÀI Ở CUỐI THÁNH ĐƯỜNG

Chủ Tế:  Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.

Cộng Đoàn:  Và ở cùng Cha.

Chủ Tế rảy nước thánh rồi đọc:

Xin Chúa làm phép thi thể của T  với nước Thánh, nhắc nhở Bí Tích Rửa Tội như thánh Phaolô viết: “Tất cả chúng ta đã chịu phép Rửa Tội trong  Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu Phép Rửa trong sự chết của Người. Và nếu chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô, nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy” (Rom. 6:3-5).

Trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, tôi tớ Chúa là T đã mặc lấy Đức Kitô, vậy xin cho cũng được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô lại đến.

B. THÁNH LỄ

CA NHẬP LỄ  (1 Thes 4:14; 1 Cor. 15:22)

Như Chúa Giêsu đã chết và sống lại như thế nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đem họ đến làm một với Người như vậy. Và cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tái sinh trong Đức Kitô như vậy.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, xin đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, để khi chúng con tin Con Chúa đã từ cõi chết sống lại, thì cũng vững lòng trông cậy rằng tôi tớ Chúa là sống lại vinh hiển như vậy. Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần muôn đời.

Cộng Đoàn:  Amen


BÀI ĐỌC

(Chọn một bài trong mục "Đọc Sách Thánh")

Lời của Chúa.

Cộng Đoàn: Tạ ơn Chúa.

(Hát "ALLELLUIA")

PHÚC ÂM

(Chọn một bài trong mục "Phúc Âm")

Phúc Âm của Chúa.

Cộng Đoàn:  Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Linh Mục chủ tế:  Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, có chết cũng sẽ được sống đời đời.

Đại diện tang quyến:

1.  Lạy Chúa, xin cho linh hồn X, người thân yêu của chúng con, được hưởng phúc Thiên Đàng như lời của Chúa Kitô đã hứa.
Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.  Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là Lazarô chết. Xin nâng đỡ và lau sạch nước mắt buồn sầu của gia đình chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3.  Lạy Chúa, Chúa đã cho Giuse được ghi ấn tín trong nước rửa tội, xin đoái thương cho linh hồn được vào sổ các Thánh và những người Chúa chọn.
Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4.  Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân từ thương tiếc tôi tớ Chúa, là linh hồn đã qua đời, mà tha các hình phạt do các hành vi của khi còn sống. Khi ở dưới trần, đức tin chân thật đã liên kết với cộng đồng dân Chúa, thì trên Trời, xin Chúa cũng cho linh hồn hợp với hàng ngũ các Thiên Thần và các Thánh.
Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

LỜI NGUYỆN TRÊN LỄ VẬT

Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật chúng con dâng, mà đem tôi tớ Chúa là T đã qua đời, vào chốn vinh quang cùng với Con Chúa, là Đấng dùng nhiệm tích yêu thương của Người mà liên kết chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng Đoàn:  Amen


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng công bình và hữu ích cho phần rỗi chúng con, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Nơi Người, niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chiếu tỏa trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết, cũng được an ủi, vì Chúa đã hứa phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan, thì họ lại được một chỗ vĩnh viễn trên trời.

Vì thế, cùng với các Thiên Thần và Tổng Lãnh Thiên Thần, các Bệ Thần và Quản Thần, cùng toàn thể đạo binh Thiên Quốc, chúng con luôn luôn hát ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:


LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, chúng con đã cử hành nhiệm tích Vượt Qua để cầu nguyện cho tôi tớ Chúa là đã qua đời. Chúng con nài xin Chúa đưa linh hồn này về ở nơi đầy ánh sáng và bình an. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng Đoàn: Amen

C. TIỄN ĐƯA

(Sau Thánh Lễ)

Chủ Tế: Anh chị em thân mến: người thân yêu của chúng ta đã về an nghỉ trong bình an của Đức Kitô. Với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện, phó thác người thân  yêu này vào lòng từ  ái của Chúa chúng ta.

Người thân này đã trở nên con cái Chúa qua bí tích Rửa Tội và đã được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc thánh của Chúa. Xin Chúa nhận người thân này vào bàn tiệc con cái Người trong nước trời, cùng với các Thánh của Chúa, để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu.

Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta đang khóc thương bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Kitô ngày Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta.


ĐÁP CA

Chủ Tế:  Xin các Thánh của Chúa đến phù trợ tôi tớ Chúa. Xin các Thiên Thần Chúa đến đón tiếp tôi tớ Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin đón nhận linh hồn X, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

Chủ Tế:  Xin cho tôi tớ mà Chúa Kitô đã gọi, được đến với Người. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa tới bên tổ phụ A-bra-ham.

Cộng Đoàn:  Xin đón nhận linh hồn X, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

Chủ Tế:  Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu.

Cộng Đoàn:  Xin đón nhận linh hồn X, mà dâng lên Thiên Chúa cao cả.

KINH CẦU

Chủ Tế:  Vì phép mầu nhiệm Chúa làm người.

Cộng Đoàn:  Chúa chữa linh hồn (Và tiếp tục thưa như vậy sau mỗi câu)

Chủ Tế:  Vì Chúa xuống thế.

- Vì Chúa sinh ra.
- Vì Phép Rửa cùng Chay Thánh Đức Chúa Giêsu.
- Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đinh trên cây Thánh Giá.
- Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng xác.
- Vì Đức Chúa Giêsu sống lại.
- Vì Đức Chúa Giêsu lên trời.
- Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
- Vì Đức Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang.
- Đến ngày phán xét.

Chủ Tế rảy nước thánh và xông hương.

Cộng Đoàn đọc kinh "LẠY CHA".

Chủ Tế:  Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng linh hồn cho Chúa. Linh hồn nầy đã qua khỏi thế gian, xin cho được sống mãi hưởng tôn nhan Chúa. Nhờ lòng từ bi và nhân ái Chúa, xin thứ tha mọi tội lỗi đã phạm vì yếu đuối con người. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng Đoàn:  Amen.

Chủ Tế:  Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn này vào Thiên Quốc. Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào thành thánh, thành Giê-ru-sa-lem mới và vinh cửu. Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ sống muôn đời".

Switch mode views: