Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nghi Thức Hạ Huyệt

 

NGHI THỨC HẠ HUYỆT TẠI ĐẤT THÁNH


 
LÀM PHÉP MỒ

Chủ Tế:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, qua việc Chúa nằm trong mộ ba ngày, Chúa đã thánh hóa các phần mộ của những người tin tưởng vào Chúa; và ngay dù thân xác của họ còn nằm trong lòng đất, họ tin rằng họ sẽ sống lại như Chúa.

Xin cho người thân của chúng con an nghỉ trong ngôi mộ này, đợi ngày Chúa là sự sống lại và là sự sống, sẽ cho sống lại trong vinh quang. Xin cho tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng tôn nhan trong nước Chúa. Chúa hằng sống hằng trị muôn đời.

Cộng Đoàn:  Amen

Chủ Tế rảy nước thánh và xông hương.

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chủ Tế:  Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta, có chết cũng sẽ được sống đời đời".

Xướng:  Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương khi người bạn Chúa là La-gia-rô chết. Xin nâng đỡ chúng con trong lúc buồn sầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

Đáp:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng:  Chúa đã hứa phúc thiên đàng cho người trộm lành thống hối. Xin đưa người thân chúng con vào hưởng niềm vui nước Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

Đáp:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng:  Người thân chúng con đã được rửa sạch bởi phép rửa tội và được xức dầu bởi dầu cứu rỗi. Xin ban cho được tham dự tình bằng hữu cùng các Thánh của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

Đáp:  Xin Chúa nhậm lời chúng con

Xướng:  Người thân của chúng con đã được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Chúa. Xin ban cho được một chỗ nơi Bàn Tiệc trong Nước Trời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

Đáp:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng:  Xin nâng đỡ chúng con trong cơn buồn sầu về cái chết của người thân chúng con. Xin cho niềm tin chúng con thành niềm an ủi, và cuộc sống muôn đời thành niềm hy vọng của chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.

Đáp:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Mọi người đọc Kinh Lạy Cha)


CẦU NGUYỆN CHO NHỮNG NGƯỜI HIỆN DIỆN

Chủ Tế:  Lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu chuộc chúng con, Chúa đã tự hiến mình chịu chết, để mọi người được cứu rỗi, và vượt cõi chết đến cuộc sống mới. Xin nghe lời chúng con khấn nguyện, mà nhìn đến dân Chúa đang khóc thương và cầu nguyện cho người thân  yêu đã qua đời.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng chí thánh và từ bi, xin thứ tha mọi tội lỗi con cái Chúa. Nhờ chết đi, Chúa đã mở cửa sự sống mới cho những ai tin tưởng vào Chúa. Xin đừng để người thân yêu chúng con xa lìa Chúa, nhưng nhờ sức mạnh uy quyền Chúa ban, được huởng ánh sáng, niềm vui và bình an trong nước Chúa. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.

Cộng Đoàn:  Amen.

Chủ Tế:  Lạy Chúa, xin cho linh hồn T được nghỉ yên muôn đời.

Cộng Đoàn: Và cho ánh sáng Chúa chiếu soi ngàn thu.


TRONG KHI CHÔN

Chủ Tế:  Chúa toàn năng đã gọi người thân của chúng con từ cõi đời này về với Chúa. Chúng con xin gửi thi thể người này lại bụi đất, nơi loài người đã được tạo dựng.

Chúa Kitô là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và chúng con biết rằng Ngài sẽ cho mỗi thân xác hay chết chúng con sống lại như Người trong vinh quang.
Chúng con phó dâng người thân này cho Chúa. Xin Chúa tiếp nhận vào nơi bình an và cho sống lại ngày sau hết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng Đoàn:  Amen.

(Trong khi hạ huyệt, Cộng Đoàn đọc kinh Vực Sâu, hoặc hát bài cầu cho người qua đời).


NGHI THỨC HỎA TÁNG

Làm dấu Thánh Giá

Chủ sự:  Anh chị em thân mến, Chúng ta đến đây để cử hành nghi thức hoả táng T .  Việc hỏa táng nhắc chúng ta nhớ đến thân phận mỏng dòn của con người. Thiên Chúa dựng nên con người từ tro bụi, rồi lại cho con người trở về bụi tro, đợi mai sau thân xác sẽ được tái tạo trong trời mới, đất mới.

(Giữ thinh lặng trong giây phút)

Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã tạo dựng nên lửa và ban lửa cho chúng con. Lửa đã sưởi ấm khi chúng con sinh ra, đã tạo điều kiện tốt cho cuộc sống hàng ngày, và khi chúng con qua đời, lửa còn làm cho thân xác này nên giống của lễ toàn thiêu xưa. Xin Cha chúc lành và thánh hóa ngọn lửa chúng con sắp dùng để hoả táng thân xác người thân của chúng con là T . Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng Đoàn:  Amen.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chủ sự:  Anh chị em thân mến, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái (12:29) đã nhắc cho chúng ta biết: "Thiên Chúa là một ngọn lửa thiêu. Người đã cho ông Môsê được gặp Người qua bụi gai rực lửa. Người cũng hiện diện giữa dân Người qua cột lửa về ban đêm trong sa mạc. Chính Thiên Chúa Cha đã cho Đức Giêsu Kitô đến thanh tẩy chúng ta bằng lửa trong Thánh Thần, và đã ban Chúa Thánh Thần như lửa sưởi ấm linh hồn chúng ta. Người cũng mời gọi chúng ta dâng hiến đời sống cho Người như lễ vật toàn thiêu. Với những xác tín ấy, trong việc cử hành nghi thức hỏa táng hôm nay, chúng ta hãy dâng lên Chúa Cha những lời nguyện xin tha thiết, và đầy tin tưởng sau đây:

Đại diện tang quyến:

1. Lạy Cha, Con một Cha là Đức Giêsu Kitô đã đem lửa xuống trần gian, và Người không ao ước gì hơn là thấy lửa ấy bừng cháy lên. Xin cho ánh sáng Tin Mừng được thắp lên trong toàn Giáo Hội và trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Như ngọn lửa vật chất sắp thiêu đốt thi hàiT , xin cho ngọn lửa mến Chúa yêu người cũng luôn nung nấu tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã ban cho T  được làm người và được làm con cái Cha. Chúng con tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho người thân chúng con trong suốt cuộc đời, và bây giờ Cha lại gọi người này về với Cha. Xin Cha thương đón linh hồn cùng với những việc lành cũng như mọi sự yếu đuối của người này trong cuộc sống làm người. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Cũng như thân xác của T  sắp thành những hạt bụi mất hút trong lòng đời, xin Cha cho mỗi người chúng con cũng biết quên mình, biết hy sinh trong cuộc sống phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho thân nhân của T  nhận được mọi ơn lành của Cha, và được mọi người quý mến thiết tha như ngọn lửa an ủi sưởi ấm tâm hồn họ. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng Đoàn:  Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự: Và giờ đây, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu Kitô đã dạy chúng ta.

(Tất cả đọc Kinh Lạy Cha, trong khi Chủ sự rẩy nước thánh và xông hương)


 
Lời Nguyện Kết thúc

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, giờ đây chúng con phó dâng linh hồn T  cho tình thương của Cha, và chúng con hỏa táng T như của lễ toàn thiêu dâng lên Cha. Xin cho lễ hiến dâng này, cùng với tình yêu của gia đình và cộng đoàn chúng con, được kết hiệp với Chúa Giêsu trên thập giá thành của lễ đẹp lòng Cha. Xin cho đời sống chúng con và mọi lời chúng con cầu nguyện được như hương trầm toả bay trước thánh nhan Cha, để cầu cho T  và mọi người đã chết trong ân tình Cha, được vào hưởng vinh quang Cha muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Cộng Đoàn:  Amen.

Chủ sự:  Lạy Cha, xin cho linh hồn X được nghỉ yên muôn đời.

Cộng Đoàn:  Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy.
 
Có thể tùy nghi hát một bài Thánh Ca và giải tán.

Switch mode views: