Các Bài Đọc Sách Thánh

CÁC BÀI ĐỌC SÁCH THÁNH

1.

"Quê hương chúng ta ở trên trời"
Bài trích thư Thánh Pholô Tông Đồ gửi tín hữu Philiphê (Phil 3:20-21)

Anh em thân mến,
Phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người, nhờ quyền lực mà Người vẫn có, để bắt muôn vật qui phục Người.

Lời của Chúa

Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa


2.

 “Chúa chấp nhận các Ngài như của lễ toàn thiêu”
Bài Trích Sách Khôn Ngoan (Khôn Ngoan 3: 1-9)

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và sự đau khổ sự chết không làm gì được các Ngài. Đối với con mắt những người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các Ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài đã chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài vẫn không chết. Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao: vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu toả như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời. Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.

Lời của Chúa.

Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa


3.

 “Tôi biết Đấng cứu chuộc tôi hằng sống.”
Bài trích sách Ông Gióp (Job. 19: 23-27a)

Bấy giờ Ông Gióp trả lời: “Ai sẽ làm cho lời tôi được ghi chép? Ai sẽ dùng bút sắt ghi chép lời tôi? Ai sẽ dùng đồng ghi tạc lời tôi trên đồng trên đá? Vì tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống, và ngày tận thế tôi sẽ từ buị đất sống lại; da tôi sẽ bọc thân tôi, và trong xác thịt, tôi sẽ nhìn thấy Chúa tôi. Chính tôi sẽ thấy Người và mắt tôi sẽ nhìn thấy Người, chớ không ai khác.”

Lời của Chúa

Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa


4.

“Chúa tiêu diệt sự chết đến muôn đời.”
Bài trích sách tiên tri Isaia (Isaia 25:6a-7-9)

Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi tất cả các dân trên núi này một bửa tiệc. Và trên núi này, Người ta sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân, và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất khỏi mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán như vậy. Và ngày đó người ta sẽ nói: “Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Người là Chúa, nơi Người chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn Người cứu độ.”

Lời của Chúa

Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa

5. 

"Tuổi già là một cuộc đời thanh sạch.”
Bài trích sách Khôn Ngoan (Khôn Ngoan 4: 7-15)

Người công chính, dù có chết sớm, cũng được yên vui. Vì chưng tuổi già đáng kính trọng, không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người bạc đầu thì khôn ngoan, và tuổi già là một cuộc đời thanh sạch. Người già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu, và nếu đang sống giữa những kẻ tội lỗi, cũng được Chúa dời đi nơi khác. Và được đem đi như thế, kẻo sự gian tà biến đổi lòng họ, hoặc sự gian dối lừa đảo linh hồn họ. Vì sự say mê giả dối.

Lời của Chúa

Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa


6.

“Chúng ta nên công chính trong Máu của Người, và nhờ ơn Người, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ.”
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín Hữu Rôma (Rôma 5:5-11)
 
Anh em thân mến,
Lòng cậy trông không làm cho chúng ta phải hổ ngươi, vì tình yêu của Thiên Chúa tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần đã ban cho chúng ta. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, hoạ chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Phương chi bây giờ, chúng ta đã nên công chính trong Máu của Ngưòi, thì nhờ Người, chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ. Bởi chưng, nếu khi chúng ta còn là thù nghịch, mà chúng ta đã được giao hoà cùng Thiên Chúa nhờ cái chết của con Ngài, thì khi đã được giao hoà, ắt chúng ta sẽ được cứu độ trong sự sống của chính Chúa Kitô hơn nữa. Và không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người, mà bây giờ chúng ta được lãnh ơn giao hoà.

Lời của Chúa.

Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa.


7.

“Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô.” 
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín Hữu Rôma (Rôma 8: 31b, 37-39) 

Anh em thân mến,
Nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, nào Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? Chính là Chúa, Đấng làm cho chúng ta nên công chính. Ai sẽ kết án chúng ta? Chính là Đức Giêsu Kitô, chính là Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngụ bên hữu Thiên Chúa, cũng đang biện hộ cho chúng ta. Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Có phải là gian truân, đói khát trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo chăng? Nhưng chúng ta sẽ thắng được tất cả những sự ấy nhờ có Đấng yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng, sự chết hay sự sống, dù Thiên Thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại tương lai hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Lời của Chúa.

Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa.

8.

 “Dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa.”
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín Hữu Rôma (Roma 14: 7-9, 10b-12)

Anh em thân mến,
Không ai trong chúng ta được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống hay chết, chúng ta thuộc về Chúa. Vì lẽ ấy, nếu Đức Kitô chết và sống lại là để cai trị kẻ sống và kẻ chết. Vì tất cả chúng ta đều sẽ phải ra trước toà án của Đức Kitô, bởi có lời chép: “Chúa phán: Ta lấy sự sống Ta mà thề rằng: mọi đầu gối sẽ quỳ lạy Ta và mọi miệng lưỡi sẽ ngợi khen Thiên Chúa.” Vì vậy, mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ về mình với Thiên Chúa.

Lời của Chúa.

Cộng Đồng: Tạ ơn Chúa.

 

Tin mới

Các tin khác