Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Những Bảo Đảm Của Nghi Can Trong Giai Đoạn Điều Tra Sơ Vấn - MỤC LỤC

Lời tác giả:  Cuốn biên khảo " Những Bảo Đảm Của Nghi Can Trong Giai Đoạn Điều Tra Sơ Vấn" là một món quà tinh thần tôi muốn nhờ mạng lưới "Saigon Echo" để trân trọng gửi lại thế hệ mai sau, hầu góp phần vào việc kiến tạo một nền luật pháp công minh và hữu hiệu cho Quê Hương Việt Nam yêu dấu. -  Tiến sĩ TRẦN AN BÀI

Những Bảo Đảm Của Nghi Can - PHẦN NHẬP ĐỀ

 

Những Bảo Đảm Của Nghi Can - PHẦN THỨ NHẤT

Những Bảo Đảm Của Nghi Can - PHẦN THỨ NHÌ

Những Bảo Đảm Của Nghi Can - PHẦN TỔNG KẾT

Thánh Ca

Viếng Xác Và Cầu Nguyện

Các Bài Phúc Âm

Kinh Các Thánh Quan Thày

Các Bài Đọc Sách Thánh

Nghi Thức Hạ Huyệt

Nghi Thức Hạ Huyệt tạ Đất Thánh

Thánh Lễ An Táng

Đây là phần quan trọng phải có trong sách Nghi Lễ An Táng.

Nghi Thức Tẩm Liệm, Nhập Quan & Phát Tang

Nghi thức dành cho người vừa qua đời.

Cầu Nguyện Cho Người Đang Hấp Hối

Nghi thức dành cho người đang hấp hối.

Cáo Phó Và Chương Trình Tang Lễ

Mẫu đăng Cáo Phó và Chương trình đọc kinh, thăm viếng và tang lễ

Mẫu Bìa Sách 3

Mẫu này có trang bìa màu phía sau.

Mẫu Bìa Sách 2

Mẫu này có chỗ để hình người quá cố.

Mẫu Bìa Sách 1

Mẫu này không có hình của người quá cố.

Sách Nghi Lễ An Táng: Hướng dẫn tổng quát

Đây là những chỉ dẫn cần đọc trước khi sử dụng những tài liệu chúng tôi cung cấp để soạn sách NGHI LỄ AN TÁNG

Sách Đạo Vào Đời - Mục Lục

 Mục lục

Switch mode views: