Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhớ Về Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Thủ Đức

Tạp ghi của TS Trần An Bài để kỷ niệm 40 năm thành lập Học Viện CSQG Thủ Đức.

Xem triển lãm "Exit Saigon, Enter Little Saigon" Tháng Tư Đen

Cũng ngày tháng này 33 năm về trước, Saigon đang trong cơn hấp hối.

Cảm Nghiệm Về Tuổi Già

Đây là bài thuyết trình của Tiến Sĩ Trần An Bài dành cho Đoàn Liên Minh Thánh Tâm San Jose tại Đền Thánh Tử Đạo VN, tháng 6 năm 2003.

Cộng Sản VN Đang Tự Đào Lỗ Chôn Chế Độ

Hành động tử vì đạo là hành vi chống trả kẻ gian ác cho tới lúc nó chết, hoặc là mình chết.  

Bức Hình Biết Nói

Bài thuyết trình nhân ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia năm 2007 tại Nam và Bắc California, Hoa Kỳ

Atlanta Du Ký

Kỷ niệm chuyến đi từ ngày 8 đến 12-6-2006

Kỷ niệm 40 năm thành lập Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia

Mọi tâm tình của tôi về Học Viện đã được giãi bày trong bài viết của tôi đăng trong cuốn Đặc San phát hành hôm nay.

Switch mode views: