Các bài thuyết trình

PHÁT THANH

1) Bản án Hai Bao Cao Su "Con Đầm" 
2) Cảm Nghiệm Tuổi Già
3) Bản Án Cha Lý
4) Lời tâm sự của Tiến Sĩ Trần An Bài trong Chương trình phát thanh Chúa Là Tình Yêu

 

VIDEO

 1) Luật Rừng:
      
  * Phần 1
         * Phần 2
         * Phần 3
         * Phần 4      
         * Phần 5
         * Phần 6

 

1) Đại Hội Cảnh Sát QG Vùng Hoa Thịnh Đốn
2) Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn phỏng vấn TS. Trần An Bài
3) Cuộc đàm luận của TS Trần An Bài với Đài Truyền Hình VN Hoa Thịnh Đốn
4) Bài Thuyết Trình của TS Trần An Bài với chủ đề ĐẢNG BÁN NƯỚC

 

Tin mới