Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn phỏng vấn TS Trần An Bài

Tản mạn về sứ mạng truyền thông và sự hình thành trang mạng Saigon Echo.

 

Switch mode views: