Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chúc Thọ Bác Công Trần

Kính gừi Thi Huynh Trần Công/Lão Mã Sơn
                 -----o0o-----

bac cong tran

 

 

 

 

 

 

 

 

   CHÚC THỌ BÁC TRẦN CÔNG

Tuổi vàng chín bảy, phúc Trời thương,
Mừng Bác Trần Công, đắc thọ trường!
Cuộc sống ân tình, tròn thế kỷ,
Thuyền đời từng trải, mấy trùng dương.
Công danh, phú quí, đà buông bỏ,
Bằng hữu, thi văn, mãi vấn vương.
Sớm tối vẫn vui cùng nhật nguyệt,
An nhiên đại thụ giữa vô thường!

           Trần Quốc Bảo
        Richmond, Virginia
   Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Switch mode views: