Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tình Chiến Hữu

chien huu 1

 

 

 

 

 

 

 

La-de, đu đủ, bò khô...
Nơi đây vắng bạn, tôi “dzô” một mình!
Nhớ hồi xưa, thuở chiến chinh,
Tiền đồn “huynh-đệ-chi-binh” rất nhiều.

Lương tiền, tuy chẳng bao nhiêu,
Đụng nhau, là nhậu, thiếu điều ngất ngư!
“Tình-Lính-Chiến” lúc bấy giờ
Vào sinh ra tử, dưới cờ có nhau!

chien huu 2

 

 

 

 

 

Trận tiền, kẻ trước, người sau
Xuây lưng đỡ đạn, là câu chuyện thường!
Cũng khi, “túy ngọa sa trường” (*)
Cá khô, xị đế, tiền phương la đà!

Từng phen đánh giáp lá cà!
Cái tăng, cái pháo, chỉ là trò chơi!
Thế rồi,... sau cuộc đổi đời
Người tù, Người chết, lại Người thương binh...

chien huu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôm nay uống rượu một mình,
Nhớ về đồng đội chiến chinh thuở nào,
Nâng ly lòng những nghẹn ngào
Lính già độc ẩm, lệ trào men say!

 

Bạn hiền ơi! nếu hôm nay
Tình cờ đọc mấy dòng này thơ tôi
Nhận đây, tâm sự đôi lời:
“Tử sinh Chiến hữu, suốt đời nhớ nhau!”

                   Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia
          Địa chỉ điện thư của tác giả:
          
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Trích trong "Lương Châu Từ", của Vương Hàn:
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi !
醉 卧 沙 場 君 莫 笑, 古 來 征 戰 幾 人 回 (TQB dịch:)
Say nằm chiến địa chớ cười, Xưa nay trận mạc mấy người về đâu!

 

 

Switch mode views: