Mừng July 4th

mung july 4

 

 

 

 

 

Bỏ Quê hương đến xứ này
Chúng tôi được sống những ngày tự do
Hôm nay là: JULY 4th
Nguyện cầu Thượng Đế ban cho Hoa Kỳ

Phú cường một cõi biên thùy
Tự Do đuốc sáng, phát huy toàn cầu!
Văn minh Mỹ Quốc hàng đầu
Uy quyền vũ lực, không đâu sánh bì!

Chúng tôi, vận Nước suy vi
Giang sơn, bị Cộng trị vì bấy nay!
Như đàn Chim Việt lạc bày,
Tới đây, xin nhận nơi này Quê Hương!

Tuy rằng gốc gác tha phương,
Nhưng trong một Nước, yêu thương nhau cùng!
Mừng “NGÀY ĐỘC LẬP” vui chung!
Lá Cờ Hiệp-Chúng-Quốc, bừng nở hoa !!!

                  Trần Quốc Bảo
               Richmond, Virginia
         Địa chỉ điện thư của tác giả:
          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin mới

Các tin khác