Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đổi Giới Tính

doi gioi hoa

 

 

 

 

 

 

 

Cuộc Thi Hoa hậu “Đổi giới tính” tại Thái Lan

 

Bố mẹ đẻ ra thằng Cu
Lớn lên, sinh tật, sinh hư đổi lòng
Bỏ tiền bơm ngực, độn mông
Tô môi, sửa mũi, gắn lông mi dài

Cái cốt, là đứa con trai
Mang hình con gái choai choai làm gì!
Õng ẹo ra vẻ xếch xi
Bản thân đực rựa, làm chi nên hồn

Giả dối từ đầu đến trôn
Khác gì vỏ ốc, mượn hồn con cua
Đổi thay giới tính, tưởng đùa
Sống mà mang tội, đánh lừa thế gian

Tưởng rằng, chuyện chẳng đáng bàn
Chính là đạo đức nay đang suy đồi.
Phụ huynh trách nhiệm đó thôi!
Phải dạy con cháu, sống đời thiện lương

“Đất, Trời” có luật “Âm, Dương”
“Xã hội” phải giữ cương thường “nữ, nam”
Kìa xem, đến loài thú hoang
Cũng còn trống mái đàng hoàng phân minh

Con người “đổi giới tính” mình,
Thua xa con vật, đáng khinh chừng nào!
Bản thân quí trọng biết bao
Suy điều phải trái, sống sao vẹn toàn!

                    Trần Quốc Bảo
                Richmond, Virginia
         Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Switch mode views: