Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Virus Vũ Hán

Wuhan bên nước Tầu
Khai sinh ra con vi ruýt
Bay lên trời cao tít
Rồi đi khắp năm châu!

coronavirus

 

 

 

 

 

Lãnh tụ Tập Cận Bình
Đang giở trò lừa bịp
Hung hăng con bọ xít
Đổ thừa Mỹ phát minh!

Cách giết người bí mật
Sai vi ruýt âm binh
Đi khắp cùng trái đất
Của Cộng Sản Bắc Kinh!

Con vi ruýt hữu hình
Song mắt ta chẳng thấy
Làm người người thất kinh
Nghi kỵ nhau là vậy!

Trên không gian lộng lẫy
Khắp cùng các hành tinh
Vi ruýt đều xâm nhập
Thế giới mất an ninh!

Lệnh khẩn cấp ban rồi
Người Hoa Kỳ bất xuất
Tránh xa chỗ đông người
Người nước ngoài bất nhập.

Switch mode views: