Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mê Điên Em Rồi

Thấy em từ lúc bình minh
Thoát y tắm mặt trời xinh bên thềm
Nhà em hướng thái dương lên
Nhà mình chênh chếch mặt tiền nhà em

chay bo

 

 

 

 

 

 

 


Nên chờ nắng bớt soi nghiêng
Ra sân tắm nắng ngắm tiên giáng trần
Gặp em chạy bộ nhiều lần
Không còn ngần ngại tới gần làm quen
Hăng say chạy bộ liền liền
Chưa gì mê đắm mê điên em rồi.

Switch mode views: