Cúng Giao Thừa

Năm tàn đếm  ánh sao rơi
Đêm Ba Mươi tính nửa đời lưu vongCung-giao-thua
Đốt hương nguyện với  cõi lòng
Giữ hồn  quê mẹ trắng trong  xứ người
Giao Thừa nở đóa hoa tươi
Tạ Tiên Linh đã cho tôi nối  dòng
Máu hồng Lạc Việt Tiên Long
Tiếp đời nhau giữ non sông giống nòi
Áng thờ  ngọn nến sáng soi
Tâm linh con cháu sống noi gương Người
Đĩa ngũ quả đặt song đôi
Cầu cho no đủ phúc trời  trọn năm
Mẹ  Cha phần mộ yên nằm
Khói mờ di ảnh hương  trầm nhớ thương
Tháng ngày quê cũ vấn vương
Kỷ niệm xưa lắm đoạn trường thế nhân
Bước chân in dấu phong trần
Non cao đày đọa khổ  thân một thời
Ly rượu cay, món ngọt bùi
Dâng  hồn chiến hữu xác vùi biên cương
Mâm cơm cúng Tết tiền đường
Vái hồn linh khắp mười phương hiện về
Độ trì đất mẹ trời quê
Một mùa Xuân mới tràn trề tin vui

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Tin mới

Các tin khác