Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bán TRÔN, không bán NƯỚC.

 ban-tron-khong-ban-nuoc

        Chỉ có Việt Cộng, chớ nào phải
       “Thương nữ bất tri vong quốc hận”.

    

         BÁN TRÔN, KHÔNG BÁN NƯỚC.

 

           Ai mua TRÔN, Tôi bán trôn cho.

           Ai muốn mua TRÔN cứ hẹn hò.

           Gái Việt BÁN TRÔN, KHÔNG BÁN NƯỚC.

           TRÔN còn, NƯỚC mất, mất tự do.

 

           Giặc Tàu phương Bắc đang chiếm đảo.

           Chánh phủ ương hèn, Dân phải lo.

           Bán TRÔN không nhục bằng bán NƯỚC.

           Ai muốn mua TRÔN, Tôi bán cho.

 

                                       Arlington Virginia.                          

                                                 Lão Mã Sơn.

Switch mode views: