Tết Ất Mùi và Tôi


Tet-At-Mui-va-Toi

TẾT ẤT MÙI VÀ TÔI

       (Cảnh buồn Tết có vui đâu bao giờ)

         Ất Mùi Năm mới đến đây rồi.
       
        Ngoài song tuyết đổ khắp nơi nơi.
      
        Xuân trên quê Mẹ, Đông đất Mỹ.
      
        Gác trọ cô đơn giữa xứ người.
       
        Bâng khuâng thương nhớ về quê cũ.
     
        Tết đến tha hương luống ngậm ngùi.
     
         Nhớ Tết năm  xưa thời quá khứ.

         Thương thân viễn xứ  giọt sầu rơi.      

                                      Arlington Va., 30 Tết Ất Mùi
                                                  Lão Mã Sơn
                                                Trần Gò Công

Tin mới

Các tin khác