Bốn Mươi Năm Nhìn Lại

Bon-muoi-nam-nhin-lai

BỐN MƯƠI NĂM NHÌN LẠI.

            

                   Tháng Tư nầy nữa, Bốn mươi năm

                   Cộng Sản còn nguyên, nước mất dần

                   Hải ngoại hô hào đòi lật đổ

                   Người vầy, kẻ khác cãi vang rân

                

                   Lên mạng chửi nhau như chợ cá

                   Dùng toàn ngôn ngữ giới hạ tầng

                   Chụp nhau nón cối không thương tiếc

                   Chia rẽ tang hoang cái Cộng đồng

                  

                   Lắm kẻ miệng khoe ta chống Cộng

                   Tay cầm hộ chiếu chạy rần rần

                   Về thăm quê cũ khoe áo gấm

                   Cán cộng Khóm Phường kết bạn thân

                  

                   Hàng tỉ Mỹ kim dâng Cộng sản

                   Củng cố tà quyền áp bức dân

                   Đổi đời, thành đạt trên dất khách

                   Mối thù vong quốc lãng quên dần

                

                   Bốn chục năm qua, nay nhìn lại

                 Lòng người thương nước thấy bâng khuâng.

 

                                 Arlington, Va. 2015.

                                   Lính già Trần Gò Công

Tin mới

Các tin khác