Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đời Tôi

con-hac

 

ĐỜI TÔI

Tuổi tôi đã xế bóng rồi
Nhớ  về quá khứ, quảng đời đã qua
Làm trai chống giữ nước nhà
Nửa đường gãy súng, chẳng qua số Trời
Chậm chân lỡ chuyến đò đời
Lìa xa quê Mẹ, đất người lưu vong
Tha hương cuộc sống long đong
Thương nhà, nhớ nước nỗi lòng ngổn ngang
Số tôi sóng nước Tiền giang
Sớm ròng, tối lớn, lang thang chợ đời
Kiếp sau nguyện chẳng làm người
Làm con dã hạc khắp Trời tung bay.
                  

Arlington, Virginia, Tháng Ba 2016.
       Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.

 

Switch mode views: