Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Võ Sĩ Về Chiều

mh-chien-thang-ve-nu

 

 

 

 

 

 

 

Gần tám mươi năm đấu võ đài
Thuở còn trai trẻ chẳng thua ai
Địch chịu vài rounds nằm đo ván
Mấy chục năm trường vẫn giữ Đai.

Nay tuổi về chiều, tay chân yếu
Chạy, nhảy, ra đòn kém dẻo dai
Trận cuối tuần qua bị một Nữ
Phang cho một quả, ngã nằm dài

Mồm miệng ăn trầu, đầu ê ẩm
Phải vào bệnh viện, bị mất Đai
Già chẳng biết thân, không giải nghệ
Chỉ biết trách mình, chớ trách ai.
Bye,bye !!!
            Arlington, VA. 11-12-2016
                          Lã Mã Sơn.

Switch mode views: