Buồn Vong Quốc

     mh-buon-vong-quoc-3

 

 

 

 

 

     Vầng ô xế bóng khuất hàng cây
     Một ly rượu đỏ giữ trên tay
     Thờ thẫn thả hồn theo mây gió
     Ngắm hoàng hôn xuống phía Trời Tây

     Nắng đã nhạt màu, Trời sắp tối
     Thêm một ngày qua nữa rồi đây!
     Một  bóng chim đơn không tổ ấm
     Hải âu phi xứ cuối chân mây    

     Mỏi cánh bay về nơi vô định
     Đâu là bến đỗ tối  đêm nay?
     Nghĩ đến phận mình người vong quốc
     Buồn dâng khoé mắt, mắt cay cay.

               Arlington,  VA. Cuối Thu 2016
                  Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn

Tin mới

Các tin khác