Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Lỡ Làng

mh-lo-lang-roi 

 

 

 

 

 Trăm năm không vẹn câu thề
 Vì con đò củ không về bến xưa

                   LỠ LÀNG
Kể từ giã biệt Sài Gòn
Một Trời kỷ niệm mãi còn trong tôi
Người xưa năm cũ đâu rồi ?
Còn trên quê Mẹ (hay) nổi trôi nơi nào?

Có còn ở xóm Đa Kao?
Bao năm xa cách ra sao bây giờ?
Mái đầu chắc đã bạc phơ
Vì thương, vì nhớ, vì chờ người đi

Người ơi ! Chờ đợi làm chi
Trăm năm  đã lỡ duyên thì đành thôi
Chậm chân lỡ chuyến đò đời
Con thuyền duyên nợ đã rời bến sông

Thân tôi sống kiếp lưu vong
Lang thang đất khách không mong ngày về
Trăm năm không vẹn câu thề
Vì con đò cũ không về bến xưa.

             Arlington, VA. Cuối Thu 2016
              Trần Gò Công/Lão Mã Sơn

Switch mode views: