Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

KIẾP VE SẦU

Kiep ve sau

Rừng Phong rộn rã tiếng ve sầu.
Suốt mấy năm dài, Ve ở đâu?
Nay tấu nhạc buồn trong nắng Hạ.
Than thở cho đời lắm biển dâu.
Cho kẻ tha hương trên đất khách.
Nhớ Hè quê Mẹ, tiếng Ve sầu.
Mùa Hạ tàn rồi, Ve vĩnh biệt.
Giã từ trần thế dưới hang sâu (1).
Từ đó, Hè sang Ve vắng bóng.
Nhân gian thương cảm KiếpVe Sầu.

             Arlington, VA. Hè 2013.
                        Lão Mã Sơn

(1) Mỗi 17 năm, vào mùa Hè, Ve sầu xuất hiện,               
     để cùng nhau làm công việc truyền giống.
     Đến cuối Hè, Ve trở về và chết trong hang dưới lòng đất.

Switch mode views: