Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

ƯỚC MƠ

co-vang-tung-bay

 

                                                  ƯỚC MƠ
               (Thân tặng quý vị lính già lưu vong có cùng ước mơ)
                              
                              Có ai ngăn được bước thời gian                            
                              Để Tháng, Năm qua bớt vội vàng.
                              Cho tôi sống đến ngày nào đó
                              Được xem Cộng sản sập, tan hàng.
                              Để tổ quốc tôi qua tai ách
                              Cho người dân Việt hết lầm than.
                              Để thấy lăng “ Hồ” thành gạch vụn
                              Thấy ngày đền tội: Dũng, Trọng, Sang.
                              Thấy đất nước tôi, Nam ,Trung, Bắc      
                              Khắp nơi phất phới lá cờ vàng.

                             Arlington,Virginia
                              Lính già
                              LÃO TIỀN GIANG

Switch mode views: