Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

THƠ NGỎ GỞI NGUYỄN TẤN DŨNG

Thu-ngo

 

THƠ NGỎ GỞI NGUYỄN TẤN DŨNG

              
Tên là “Tấn Dũng”, lại nhát gan.
Địch mới hăm he, đã muốn hàng.
Co chân toan đá tên Trọng Lú.
Nhưng còn e ngại Trương Tấn Sang.

Đàn em, Tướng Vịnh cầm quân đội.
Chính mình nắm trọn đám công an.
Bên ngoài,  dân chúng đang chống Đảng.
Nôi bộ, đảng viên chớm rã hàng.

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà đến.
Đừng bỏ thời cơ quý tựa vàng.
Còn chờ chi nữa không đá Trọng?
Đá Trọng văng rồi, hất cẵng Sang.

Từ bỏ độc tài, theo dân chủ.
Dứt tình Tàu Cộng, lũ ác gian.
Trả lại tự do tù yêu nước.
Trả nhà, trả đát lại dân oan.

Đoái công, chuộc tội cùng tổ quốc.
Tên tuổi ngàn sau, chép sử vàng.
Người trí thấy sai thì phải sửa.
Để mất thời cơ, sẽ muộn màng.


                             Arlington,Virginia
                             LÃO TIỀN GIANG

Switch mode views: