Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chuyện Hai Người Bạn.

Tôm, mực, gà, cua, cá, bồ câu.

Lobster, rock fish, bò, chim cúc.

X.O., beer ngoại, “ đế” mấy bầu.

Café, sữa hộp, trà đầy tủ.

Thơ LÃO MÃ SƠN

Xin mời quý bạn yêu thơ đọc những lời tự giới thiệu của tác giả trong bài thơ dưới đây.

Switch mode views: