Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tri ân quý ông Thương Phế Binh VNCH


http://www.youtube.com/watch?v=5Ph8QAZvjxk#t=664&;hd=1

Switch mode views: