Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh với ngày 30-4-2015

https://www.youtube.com/watch?v=ipBmZkrPQUA#t=166

Switch mode views: