Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bạn sẽ làm gì để chờ đợi World Cup?Chàng Rémi Gaillard tuyệt vời có một cách độc đáo để mời mọi người ngồi xem chờ World Cup: anh đưa lên YouTube một băng hình, trong đó anh lần lượt mặc áo tuyển của 32 đội banh FIFA World Cup 2014, biểu diễn 32 cú đá mà anh đã luyện tới mức kinh khủng.

Xin mời xem 32 cú đá siêu đẳng này:

https://www.youtube.com/watch?v=XZzJxWbWXtY&;hd=1

Switch mode views: