Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Buss 44

Xin mời xem một đoạn phim ngắn (11 min) của Tàu, rất hay, dựa theo một chuyện có thật. Phim phản ảnh xã hội hiện tại của Tàu: ích kỷ (thấy người bị hoạn nạn chỉ ngồi dòm) và hèn nhát (trên xe cả mấy chục người đàn ông trai tráng mà không dám chống lại hai kẻ bất lương). Đoạn kết thật bất ngờhttps://www.youtube.com/embed/CK4TUP0VKLY?feature=youtu.be

Switch mode views: