Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Vòng đeo tay thông minh

Mời xem kỹ thuật điện tử mới - giống như một máy tính bảng nhưng ngay trên da của bạn.
Với Vòng đeo tay thông minh (Cicret Bracelet), bạn có thể làm cho làn da của bạn thành màn hình cảm ứng mới: Đọc thư, chơi trò chơi, trả lời các cuộc gọi, kiểm tra thời tiết v.v...

https://www.youtube.com/watch?v=9J7GpVQCfms&;feature=youtu.be

Switch mode views: