Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tết Vietnamese 2017 tại San Jose California

https://www.youtube.com/watch?v=5a62D7gXHQc

Switch mode views: