Màn múa súng tuyệt vời

Mời quý vị xem cuộc biểu diễn tuyệt đẹp
với màn múa súng tuyệt vời của đội lính Bảo Vệ Hoàng Gia Na Uy.

MuaSung


 

 

 

 

 

 

 

Xin BẤM VÀO ĐÂY

 

Tin mới

Các tin khác