Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Luật mới ở VN Ở VN đang bàn tán rộn ràng luật mới của ông bộ trưởng Giao thông Đinh la Thăng về xe "chính chủ".

Luật qui định rằng, xe máy ra ngoài đường, nếu xét giấy tờ mà không phải là "chính chủ" sẽ bị phạt 1 triệu đồng.

Ban đầu tôi chẳng hiểu "chính chủ" là gì!!!!!!!!?????

Bây giờ thì hiểu ra rồi: "chính chủ" là người đứng tên đăng bộ xe (xe tên người nào nguời đó chạy) - mượn xe, bị xét không trùng tên mình, bị phạt.

Mời quí vị xem clip vui về xe "chính chủ":
Switch mode views: